Overheid in Drenthe

Gemeente Emmen (Drenthe)

Pagina 1 van 7 (63 resultaten)

Dhr. Bouke Arends

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: SportToelichting: Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Bouke Arends (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken ((Promotie en acquisitie bedrijfsleven (incl. grondverkoop bedrijven), Buitenlandse contacten met economisch karakter (o.a. Stedenkring), Europese aangelegenheden (Brussel), Kennis en innovatiebeleid, Tuinbouw en bio-based economy, MBO en HBO)), Participatie, Werk(gelegenheid) en arbeidsmarktbeleid ((Participatiewet, WSW, Buurtsupport, Praktijkschool, Thriantaschool, Aanpak jeugdwerkloosheid, Werkgeversdienstverlening, Techniekpact, sectorplannen)), Regiomarketing ((Promotie Emmen, ‘Emmen op Kop”)), Sport, incl. accommodaties en zwembaden ((Combinatiefunctionarissen, JOGG)), Schoolbestuurlijke taak Openbaar Onderwijs, DPE Next + DPE Overbrugging.

Bouke Arends is locoburgemeester.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Bouke Arends (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (incl. belastingen) , Economische zaken, Industrie, Midden- en Kleinbedrijf, Promotie en acquisitie bedrijfsleven , Promotie gemeente algemeen / citymarketing, Werkgelegenheid en coördinatie Arbeidsmarktbeleid, Aanpak jeugdwerkloosheid, Grondbeleid, Sport, incl. accommodaties en zwembaden, FC Emmen (stadion BV en voetbal BV) en verantwoordelijk voor de Informatisering & automatisering in de gemeente Emmen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Bouke Arends benoemd tot VNG-commissielid Europa & Internationaal.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bouke Arends (PvdA) 866 voorkeurstemmen.

Bouke Arends was acht jaar lid van het landelijk PvdA-bestuur (penningmeester).

Dhr. Jan Bos

Functie: WethouderPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Volksgezondheid, Zorg en welzijn, WMO, Maatschappelijk opvang/vrouwenopvang, verslavingszorg, Gehandicaptenbeleid en Voorzieningen Gehandicapten, Maatschappelijk werk, Ouderenwerk, Sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en sociaal raadsliedenwerk, Inkomensvoorzieningen, Uitkeringsverwerking, Minimabeleid, Schulddienstverlening, Organisatie en Personeel, Interne dienstverlening, Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie, Burgerzaken en Klant Contact , centrum, Informatisering / Automatisering en Dimpact.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2015 is Jan Bos genomineerd als Drents Politicus 2015.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Jan Bos, Raadslid, CDA, gemeente Sint Anthonis2012Dhr. Jan Bos, Raadslid, ChristenUnie Loppersum, gemeente Loppersum1975 - 1989Dhr. Jan Bos, Burgemeester, gemeente Woerdenheden Dhr. Jan Bos, Ab-lid, Christenunie, Waterschap Noorderzijlvest

Dhr. Robert Kleine

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Robert Kleine heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijsbeleid (Voor- en vroegschoolse educatie, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Kinderopvang , Leerlingenvervoer, Leerplichtwet, Aanpak laaggeletterdheid), Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur (Theater, Kunstzinnige vorming, Muziekonderwijs, Bibliotheek , ‘Emmen op Kop’ (i.c.m. B.R. Arends en R. v.d. Weide), Vreemdelingenbeleid, Erkende overlegpartners en Burgerparticipatie.

Robert Kleine is de derde locoburgemeester.

Dhr. Jisse Otter

Functie: WethouderPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Financiën (incl. Belastingen) ((Deelnemingen, Grondbeleid, Gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid)), Wonen (volkshuisvesting) incl. kavelverkoop woningen ((Monumentenbeleid, Woonwagens en woonschepen)), Bouwzaken ((Welstand)), Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Landbouw, Inkoop en Aanbesteding, Financiële coördinatie CVE + Risicobeheersing, Projecten centrumvernieuwing + Mensenpark en Vrouwenemancipatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jisse Otter (Wakker Emmen) 410 voorkeurstemmen.

Dhr. René van der Weide

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wakker Emmen
Lijsttrekker Wakker Emmen (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken ((Weg- en waterbouw, Riolering, Openbare verlichting, Onderhoud en beheer gebouwen)), Reiniging (Area), Openbaar Groen, Parkeerbeleid ((Ruimtelijke Ontwikkeling, Geo-informatie, Stads- en dorpsvernieuwing, Kleine Kernenbeleid)), Jeugd- en jongerenbeleid, Evenementenbeleid, Gebiedsontwikkelingsplannen ((Plattelandsontwikkeling)), Bos, landschap en natuur, Milieu en duurzaamheid en diverse Projecten omtrent bereikbaarheid en duurzaamheid CVE.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René van der Weide (Wakker Emmen) 6725 voorkeurstemmen.

Rene van der Weide is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. René van der Weide, Raadslid, Wakker Emmen, gemeente Emmen

Dhr. Jan Hendrik Laarman

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2012 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: VergunningenToelichting: Teamleider vergunningen.

Dhr. Jos Harms

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Jos Harms is teamleider Bouw bij de gemeente Emmen.

Dhr. Roelof Woltman

Functie: RaadslidPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roelof Woltman (Wakker Emmen) 1397 voorkeurstemmen.

Dhr. Leo Lambers

Functie: RaadslidPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leo Lambers (Wakker Emmen) 285 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Hoek

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Tot september 2016 is Hans Hoek commissielid.