Overheid in Drenthe

Gemeente Emmen (Drenthe)

Pagina 6 van 7 (65 resultaten)

Dhr. Bennie Schulte

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst vanaf: februari 2021
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Bennie Schulte cda-commissielid.

Dhr. Henk Sulmann

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Frank te Winkel

Functie: GriffieIn dienst sinds: april 2009 (11 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 

Raadsadviseur Gemeenteraad Emmen / plaatsvervangend griffier


Dhr. John Tetteroo

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: november 2011 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
John Tetteroo is afdelingsmanager van het Expertisecentrum in de gemeente Emmen.

Van 2009 tot 2011 is John Tetteroo directeur Ondersteuning bij de gemeente Emmen.

Mevr. Aimée van der Ham

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Wakker Emmen (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. René van der Weide

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wakker Emmen
Lijsttrekker Wakker Emmen (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: juni 2014 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Openbare Ruimte, Bereikbaarheid (binnen gemeentegrens), Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid, Vergunningen, Milieu, Duurzaamheid en Energie (excl. verduurzaming bedrijfsleven), Sport en Dierenwelzijn.

René van der Weide is de vierde locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken ((Weg- en waterbouw, Riolering, Openbare verlichting, Onderhoud en beheer gebouwen)), Reiniging (Area), Openbaar Groen, Parkeerbeleid ((Ruimtelijke Ontwikkeling, Geo-informatie, Stads- en dorpsvernieuwing, Kleine Kernenbeleid)), Jeugd- en jongerenbeleid, Evenementenbeleid, Gebiedsontwikkelingsplannen ((Plattelandsontwikkeling)), Bos, landschap en natuur, Milieu en duurzaamheid en diverse Projecten omtrent bereikbaarheid en duurzaamheid CVE.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René van der Weide (Wakker Emmen) 6725 voorkeurstemmen.

Rene van der Weide is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. René van der Weide, Raadslid, Wakker Emmen, gemeente Emmen

Mevr. Bernadette van der Woude

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks
Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bernadette van der Woude (GroenLinks) 903 voorkeurstemmen.

Dhr. Dirk van Dijken

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Eric van Oosterhout

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2017 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algehele beleidscoördinatie, Integrale veiligheid, Openbare orde, Politie en Brandweer, Coördinatie interbestuurlijke verhoudingen en externe betrekkingen, Communicatie en representatie, Versterking lokale democratie en Erkende overlegpartners dorpen en wijken.

Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester Eric van Oosterhout heeft in zijn portefeuille: Algehele beleidscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid (Veiligheidsregio, Stichting Veiligheidszorg), Openbare orde, Politie en Brandweer, Coördinatie externe betrekkingen (Algemeen en dagelijks bestuur Vereniging Drentse Gemeenten, Dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland), Communicatie en representatie, Bestuurlijke organisatie incl. bestuurlijke vernieuwing en Strategienota.

Mevr. Karien Velzing

Functie: RaadslidPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)