Overheid in Drenthe

Gemeente Emmen (Drenthe)

Pagina 6 van 7 (63 resultaten)

Dhr. René van der Weide

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wakker Emmen
Lijsttrekker Wakker Emmen (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken ((Weg- en waterbouw, Riolering, Openbare verlichting, Onderhoud en beheer gebouwen)), Reiniging (Area), Openbaar Groen, Parkeerbeleid ((Ruimtelijke Ontwikkeling, Geo-informatie, Stads- en dorpsvernieuwing, Kleine Kernenbeleid)), Jeugd- en jongerenbeleid, Evenementenbeleid, Gebiedsontwikkelingsplannen ((Plattelandsontwikkeling)), Bos, landschap en natuur, Milieu en duurzaamheid en diverse Projecten omtrent bereikbaarheid en duurzaamheid CVE.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René van der Weide (Wakker Emmen) 6725 voorkeurstemmen.

Rene van der Weide is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. René van der Weide, Raadslid, Wakker Emmen, gemeente Emmen

Mevr. Bernadette van der Woude

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks
Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bernadette van der Woude (GroenLinks) 903 voorkeurstemmen.

Dhr. Dirk van Dijken

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dirk van Dijken(CDA) 176 voorkeurstemmen.

Dhr. Willem van Heusden

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem van Heusden (ChristenUnie) 91 voorkeurstemmen.

Dhr. Eric van Oosterhout

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2017 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester Eric van Oosterhout heeft in zijn portefeuille: Algehele beleidscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid (Veiligheidsregio, Stichting Veiligheidszorg), Openbare orde, Politie en Brandweer, Coördinatie externe betrekkingen (Algemeen en dagelijks bestuur Vereniging Drentse Gemeenten, Dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland), Communicatie en representatie, Bestuurlijke organisatie incl. bestuurlijke vernieuwing en Strategienota.

Dhr. Jans van Wijk

Functie: RaadslidPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: september 2017 (3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jans van Wijk is eerder commissielid (Wonen en Ruimte).

Dhr. Hendrikus Velzing

Functie: RaadslidPolitiek: Wakker Emmen
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hendrikus Velzing (Wakker Emmen) 431 voorkeurstemmen.

Dhr. Maarten Visser

Functie: ManagerIn dienst sinds: februari 2013 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Concernmanager (vanaf 2017)
Manager facilitaire ondersteuning (vanaf 2013)

Dhr. Raymond Wanders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Raymond Wanders is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Emmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Raymond Wanders PvdA-lijsttrekker in de gemeente Emmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Raymond Wanders (PvdA) 2511 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Emmen) heeft PvdA Emmen 10.177 stemmen.

In 2006 heeft de Pvda 18 zetels in de gemeenteraad.


Dhr. Harry Werkman

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2007 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Harry Werkman is raadsgriffier bij de gemeenteraad van Emmen.

Harry Werkman is bestuurslid van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), namens de Kring van Drentse Raadsgriffiers.