Overheid in Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe (Drenthe)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Dennis Bouwman

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dennis Bouwman (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Zorg (incl. WMO en gezondheidsbeleid), Wonen, Dorpen en wijken, Ruimtelijke ontwikkeling kernen, Vastgoed (incl. onderwijshuisvesting) en Cultuur.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Dennis Bouwman (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Transitie AWBZ/WMO, WMO-voorzieningen, Ruimtelijke ontwikkeling kernen, Dorpen & wijken, Volkshuisvesting en Financiën.

Dhr. Erjen Derks

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Erjen Derk heeft in zijn portefeuille: Jeugd, Onderwijs, Sport, Duurzaamheid en milieu (incl. afval en energie), Grondzaken, Omgevingswet en Coördinerend portefeuillehouder ´Inwonersparticipatie´.

Mevr. Anique Snijders

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anique Snijders heeft in haar portefeuille: Participatiewet, Werk en arbeidsmarktbeleid, Economie, Recreatie en toerisme, Verkeer, wegen en mobiliteit, Bouwbeleid en omgevingsvergunningen en Coördinerend portefeuillehouder ´Verminderen regelsí.

Dhr. Jan Schipper

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Infrastructuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Schipper heeft in zijn portefeuille: Financiën, Informatisering en automatisering, Inkomen en inkomensondersteuning, Welzijn, Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied (incl. glasvezel), Water, groen en riolering / openbare ruimte.

Mevr. Marie-Cecile Hatzmann

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Jan Beugel

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Beugel (PvdA) 670 voorkeurstemmen. In 2010 werd Jan Beugel tevens met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen.

Dhr. Henk Heideveld

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Heideveld (ChristenUnie) 99 voorkeurstemmen.

Mevr. Gineke Radix-Feijen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Niels Maagd

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Rudie Weima

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2014-)
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rudie Weima (GroenLinks) 357 voorkeurstemmen.