Overheid in Drenthe

Gemeente Noordenveld (Drenthe)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Gerard Willenborg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2012-)
Lijsttrekker CDA (2014. 2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Gerard Willenborg is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Noordenveld.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Noordenveld) heeft CDA Noordenveld 1.279 stemmen. In 2010 hadden het CDA en de ChristenUnie een lijstverbinding.


Dhr. Bouwe Wierdsma

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: april 2013 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Beheerder afvalzakkenWerkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2017 is Bouwe Wierdsma teamleider Reiniging en Centrale Dienst bij de gemeente Noordenveld.

Dhr. René Westerhoff-Dijkinga

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2007 (14 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Algemene en bestuurlijke zaken, BelastingenWerkzaamheden bij de Overheid:
Controller, gemeente Noordenveld.
Aanverwant:2006 - heden Dhr. René Westerhoff-Dijkinga, Raadslid, VVD, gemeente Zuidhorn

Dhr. Jarco Westerhof

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Jeroen Westendorp

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jeroen Westendorp heeft in zijn portefeuille:
Zorg en Welzijn, Nieuwkomers, Volksgezondheid, Incl. preventie, GGD (incl. jeugd), Jeugd, Beleid en jongerenwerk, Gezondheidszorg (JGZ), Veilig Thuis Drenthe, Toerisme en recreatie (incl. evenementen), Toezicht en Handhaving, Algemeen, Milieu , Bouwen/wonen, Markten, Afval, Sport, Gemeentelijke accommodaties incl, De Brinkhof, Sportcentrum de Hullen, Molenduinbad, Openlucht zwembaden, Dorpshuizen, Speciale Projecten, Economische marketing en acquisitie, Deel wijkvernieuwing, Dorpsinitiatieven, Dorpsplan Norg, Vitale Vakantieparken (excl Norgerduinen) en Sportaccommodaties (ISAP).

Jeroen Westendorp is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Alex Wekema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA/GroenLinks
Lijsttrekker PvdA/GroenLinks (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Belastingen, Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Planning en control cyclus, Inform. & Automatisering, Centrale inkoop, Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Minimabeleid, Participatiewet (ISD, Novatec), Onderwijs, Lokaal en openbaar onderwijs, Peuter- en kinderopvang, Leerplicht, Kunst en Cultuur, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Verkeer en Vervoer, Incl. Regio Groningen Assen, GVVP, Openbaar Vervoer, N’veld op fietse, Dorpsplan Peize, Huisvesting Scholen en Sociaal Domein.

Alex Wekema is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Alex Wekema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarktbeleid, Sociale zaken, Minimabeleid, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), Novatec en Novawork (sociale werkvoorziening), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Lokaal en openbaar onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Leerplicht, Jeugdbeleid en jongerenwerk, Jeugdzorg, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), Volwassenenonderwijs, Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Sociaal Wijkbeheer, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Kunst en Cultuur, Mensingecomplex.

Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Alex Wekema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarktbeleid (vraag- en aanbodzijde), Sociale zaken, Minimabeleid, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), Novatec en Novawork (sociale werkvoorziening), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Lokaal en openbaar onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Leerplicht, Jeugdbeleid en jongerenwerk, Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), GGD (jeugdgezondheidszorg), Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), Volwassenenonderwijs, Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Sociaal Wijkbeheer, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Monumenten (culturele aspecten), Kunst en Cultuur en Mensingecomplex.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alex Wekema (PvdA) 1096 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Alex Wekema, Raadslid, PvdA, gemeente Noordenveld

Dhr. Richard Veurman

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Marinus van der Wal

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2016 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.
Marinus van der Wal woont de collegevergaderingen altijd bij en zorgt voor de verslaglegging daarvan. Hij ondertekent, samen met de burgemeester, alle brieven van het college. Zonodig wordt hij vervangen door één van de loco-gemeentesecretarissen (afdelingshoofden). De gemeentesecretaris is het hoofd van de bestuursdienst, waaronder alle ambtenaren vallen, met uitzondering van die van de griffie, de brandweer en het onderwijs.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2016 is Marinus van der Wal directeur van de Friese RUD (FUMO).

Mevr. Anita van der Noord

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA/GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Jan ten Hoor

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 9 maanden in dienst)