Overheid in Drenthe

Gemeente Noordenveld (Drenthe)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Jeroen Westendorp

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jeroen Westendorp heeft in zijn portefeuille:
Zorg en Welzijn, Nieuwkomers, Volksgezondheid, Incl. preventie, GGD (incl. jeugd), Jeugd, Beleid en jongerenwerk, Gezondheidszorg (JGZ), Veilig Thuis Drenthe, Toerisme en recreatie (incl. evenementen), Toezicht en Handhaving, Algemeen, Milieu , Bouwen/wonen, Markten, Afval, Sport, Gemeentelijke accommodaties incl, De Brinkhof, Sportcentrum de Hullen, Molenduinbad, Openlucht zwembaden, Dorpshuizen, Speciale Projecten, Economische marketing en acquisitie, Deel wijkvernieuwing, Dorpsinitiatieven, Dorpsplan Norg, Vitale Vakantieparken (excl Norgerduinen) en Sportaccommodaties (ISAP).

Jeroen Westendorp is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Alex Wekema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA/GroenLinks
Lijsttrekker PvdA/GroenLinks (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Belastingen, Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Planning en control cyclus, Inform. & Automatisering, Centrale inkoop, Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Minimabeleid, Participatiewet (ISD, Novatec), Onderwijs, Lokaal en openbaar onderwijs, Peuter- en kinderopvang, Leerplicht, Kunst en Cultuur, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Verkeer en Vervoer, Incl. Regio Groningen Assen, GVVP, Openbaar Vervoer, N’veld op fietse, Dorpsplan Peize, Huisvesting Scholen en Sociaal Domein.

Alex Wekema is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Alex Wekema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarktbeleid, Sociale zaken, Minimabeleid, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), Novatec en Novawork (sociale werkvoorziening), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Lokaal en openbaar onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Leerplicht, Jeugdbeleid en jongerenwerk, Jeugdzorg, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), Volwassenenonderwijs, Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Sociaal Wijkbeheer, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Kunst en Cultuur, Mensingecomplex.

Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Alex Wekema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarktbeleid (vraag- en aanbodzijde), Sociale zaken, Minimabeleid, Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), Novatec en Novawork (sociale werkvoorziening), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Lokaal en openbaar onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Leerplicht, Jeugdbeleid en jongerenwerk, Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), GGD (jeugdgezondheidszorg), Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), Volwassenenonderwijs, Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Sociaal Wijkbeheer, Openbare bibliotheek, Museumbeleid, Monumenten (culturele aspecten), Kunst en Cultuur en Mensingecomplex.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alex Wekema (PvdA) 1096 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Alex Wekema, Raadslid, PvdA, gemeente Noordenveld

Mevr. Kirsten Ipema

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kirsten Ipema heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid algemeen, Zorg en welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Sociaal Cultureel Werk voor senioren (ouderenwerk), Welzijn in Noordenveld (WiN), Vrijwilligers en mantelzorgers, Beheer Openbare ruimte, Wijkgericht werken en sociaal wijkbeheer, Wegen, straten en pleinen, watergangen, openbaar groen, begraafplaatsen, speeltoestellen, Riolering en waterzuivering, Toegankelijkheid, Woningbouwcorporaties, Milieu, Beleid, Beheer, Vergunningen en meldingen, Dorpsplan Nieuw Roden, Energietransitie en Dienstverlening.

Kirsten Ipema is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Henk Kosters

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Noordenveld
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplannen, Bouwvergunningen, Gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, Ontwikkelbedrijf, Omgevingswet, Economische Zaken*(excl. arbeidsmarktbeleid, recreatie en toerisme), Landelijk gebied, Landbouw, Landschap en Natuur, Water en Bodem, IVN, Glasvezel/Breedband, Regio Groningen Assen, Agenda Landelijk Gebied, Centrumontwikkeling Roden en Norgerduinen.

Henk Kosters is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen, Monumenten, Regiovisie, Landbouw, Gemeentelijke eigendommen, Afvalverwijdering en verwerking, Gemeentelijk milieubeleid en -beheer, Milieuvergunningen en meldingen, Water, Bodem, Landschapsbeleidsplan, Natuur en Economische zaken (excl. arbeidsmarktbeleid).

Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen, Handhaving Bouwvergunningen, Monumenten, Herinrichting Roden-Norg, Herinrichting Peize, Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), Regiovisie (Regiopark / Economie), Landbouw, Gemeentelijke eigendommen (beheer / onderhoud / strategie), Afvalverwijdering en verwerking, Riolering en waterzuivering, Gemeentelijk milieubeleid en -beheer, Milieuvergunningen en meldingen, Water, Bodem, Landschapsbeleidsplan, Natuurontwikkeling, Vereniging voor natuur- en milieueducatie (IVN) en Handhaving milieu.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Henk Kosters benoemd tot Drents Politiek Talent van het jaar.

Dhr. Bouwe Wierdsma

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: april 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bouwe Wierdsma is teamleider Reiniging en Centrale Dienst bij de gemeente Noordenveld.

Dhr. Gerard Willenborg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2012-)
Lijsttrekker CDA (2014. 2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Gerard Willenborg is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Noordenveld.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Noordenveld) heeft CDA Noordenveld 1.279 stemmen. In 2010 hadden het CDA en de ChristenUnie een lijstverbinding.


Dhr. Tiemen Ensink

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA/GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Rikus Koopman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Harm Holman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: maart 2014 (11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm Holman (CDA) 390 voorkeurstemmen.Aanverwant:1995 - 2007Dhr. Harm Holman, Statenlid, CDA Drenthe, Provincie Drenthe

Dhr. Jeroen Kruims

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)