Overheid in Drenthe

Provincie Drenthe (Drenthe)

Pagina 1 van 6 (58 resultaten)

> Marktonderzoek in Drenthe


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Drenthe. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Dhr. Cees Bijl

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2016 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bibliotheek, Luchthavenzaken, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen, Cultuur en evenementen, Arbeidsmarkt en onderwijs, Waterleiding Maatschappij Drenthe (aandeelhouder), Groningen Airport Eelde (aandeelhouder), Archief en 1e loco-commissaris van de Koning.

Bestuursperiode 2016-2019
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark, Duitslandagenda, IPO, Water en waterschappen, Aandeelhouderschap GAE en WMD, Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE, Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt, TT-ontwikkeling, Archiefinspectie, Wonen, Vergunningverlening/RUD en Eigenaarsrol Prolander.

Cees Bijl is de tweede loco CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2019 wordt Cees Bijl benoemd voorzitter van de nieuwe Raad van Commissarissen van FC Emmen. Na de verkiezingen in 2019 is Cees Bijl formateur bij de vorming van de nieuwe coalitie.

Dhr. Thomas Blinde

Functie: StatenlidPolitiek: JA21
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2021 is Thomas Blinde Statenlid voor Forum voor Democratie (FvD).

Dhr. Johnny Bos

Functie: StatenlidPolitiek: Forum voor Democratie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Ewoud Bos

Functie: StatenlidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Rudolf Bosch

Functie: StatenlidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Penningmeester PvdA

Dhr. Wim Brenkman

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: oktober 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Henk Brink

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
Aantal stemmen: 17.702 in 2015In dienst sinds: april 2011 (10 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Luchthavenzaken, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Henk Brink heeft in zijn portefeuille: Economie en digitale ontwikkeling, Vrijetijdseconomie, inclusief ‘Op Fietse’, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke Ordening, Sport, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde en 2e loco-commissaris van de Koning.

Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Henk Brink heeft in zijn portefeuille: Economie, Verkeer en vervoer, Wegen en kanalen, Recreatie en toerisme, RSP Coevorden, Groningen Airport Eelde - omgevingsbeleid en Dagelijks bestuur SNN.

Henk Brink is de eerste loco CdK (loco-commissaris).

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Henk Brink heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer, P&O, Openbaar Vervoer (OV) en verantwoordelijk voor de handhaving in de provincie Drenthe.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gedeputeerde Henk Brink is bestuurslid van SNN. De persoonlijke medewerker van gedeputeerde Henk Brink is Margreet Bennink.

In november 2015 is Henk Brink genomineerd als Drents Politicus 2015.

In maart 2015 is Henk Brink formateur bij de Drentse coalitieonderhandelingen.

Henk Brink (VVD) heeft 17.702 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.
Aanverwant:2011Dhr. Henk Brink, Raadslid, VVD Midden-Drenthe., gemeente Midden-Drenthe2010 - 2012Dhr. Henk Brink, Wethouder, VVD Eindhoven, gemeente Eindhoven2002 - 2006Dhr. Henk Brink, Wethouder, VVD Amersfoort, gemeente Amersfoort1905Dhr. Henk Brink, Wethouder, gemeente Haren

Mevr. Liesbeth Brouwer

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Teamleider communicatie.

2009-2015
Bestuursadviseur van gedeputeerde Rein Munniksma.

Vanaf 2006 is Liesbeth Brouwer werkzaam bij de provincie Drenthe.

Mevr. Simone Buissink

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2010 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Statengriffier in de provincie Drenthe.