Overheid in Drenthe

Provincie Drenthe (Drenthe)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Cees Bijl

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2016 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2019
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark, Duitslandagenda, IPO, Water en waterschappen, Aandeelhouderschap GAE en WMD, Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE, Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt, TT-ontwikkeling, Archiefinspectie, Wonen, Vergunningverlening/RUD en Eigenaarsrol Prolander.

Cees Bijl is de tweede loco CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2019 wordt Cees Bijl benoemd voorzitter van de nieuwe Raad van Commissarissen van FC Emmen. Na de verkiezingen in 2019 is Cees Bijl formateur bij de vorming van de nieuwe coalitie.

Dhr. Wim Brenkman

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: oktober 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Henk Brink

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
Aantal stemmen: 17.702 in 2015In dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Henk Brink heeft in zijn portefeuille: Economie, Verkeer en vervoer, Wegen en kanalen, Recreatie en toerisme, RSP Coevorden, Groningen Airport Eelde - omgevingsbeleid en Dagelijks bestuur SNN.

Henk Brink is de eerste loco CdK (loco-commissaris).

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Henk Brink heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer, P&O, Openbaar Vervoer (OV) en verantwoordelijk voor de handhaving in de provincie Drenthe.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gedeputeerde Henk Brink is bestuurslid van SNN. De persoonlijke medewerker van gedeputeerde Henk Brink is Margreet Bennink.

In november 2015 is Henk Brink genomineerd als Drents Politicus 2015.

In maart 2015 is Henk Brink formateur bij de Drentse coalitieonderhandelingen.

Henk Brink (VVD) heeft 17.702 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.
Aanverwant:2011Dhr. Henk Brink, Raadslid, VVD Midden-Drenthe., gemeente Midden-Drenthe2010 - 2012Dhr. Henk Brink, Wethouder, VVD Eindhoven, gemeente Eindhoven2002 - 2006Dhr. Henk Brink, Wethouder, VVD Amersfoort, gemeente Amersfoort1905Dhr. Henk Brink, Wethouder, gemeente Haren

Dhr. Henk Jumelet

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) heeft in zijn portefeuille: Landbouw en agribusiness, (Vitaal) Pla­tteland, Agenda voor de Veenkoloniën, Breedband, Natuur en landschap, Onderwijs en arbeidsmarkt, Sport en welzijn, Bestuurlijke verhoudingen en toezicht gemeentefinanciën en Vergunningverlening RUD.

Henk Jumelet is de derde loco CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De bestuursadviseur van gedeputeerde Henk Jumelet is Kim de Vries.

Henk Jumelet (CDA) heeft 17.858 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. 

Mevr. Jetta Klijnsma

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: PvdAIn dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: CdK Jetta Klijnsma bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe. Verder heeft de commissaris een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters in Drenthe.

Dhr. Hans Kuipers

Functie: GedeputeerdePolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (2 maanden in dienst)

Dhr. Tjisse Stelpstra

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2015)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Klimaat en energie, Milieu, lucht en bodem, RSP Emmen en Assen, Handhaving en Dagelijks bestuur SNN.

Tjisse Stelpstra is de 4e loco CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) heeft 7473 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.