Overheid in Drenthe

Gemeente Tynaarlo (Drenthe)

Pagina 1 van 12 (117 resultaten)

> Marktonderzoek in Tynaarlo


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Tynaarlo. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Dhr. Piet Adema

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: ChristenUnieIn dienst gegaan: augustus 2013Uit dienst sinds: december 2014 (1 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Waarnemend Burgemeester Piet Adema (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Brandweer en rampenbestrijding, Openbare Orde en Veiligheid, Publiekszaken, Integrale vergunningverlening en handhaving, Marktwezen en evenementen, Interne Organisatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Piet Adema is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Tynaarlo.

In 2014 wordt Piet Adema voorgedragen voor de raad van commissarissen van het energiebedrijf Energie.
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Piet Adema, Voorzitter, ChristenUnie, Partijvoorzitters Landelijke Partijen2011 - 2013Dhr. Piet Adema, Waarnemend burgemeester, ChristenUnie Achtkarspelen, gemeente Achtkarspelen2007 - 2011Dhr. Piet Adema, Gedeputeerde, GPV / ChristenUnie, Provincie Fryslân

Dhr. Harm Assies

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie
In dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: april 2014 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / AfvalWerkzaamheden bij de Overheid:
Wethouder Harm Assies (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Milieu, Duurzaam Inkopen, Landschapsontwikkeling, Plattelandsbeleid, Groen, Landbouw, Riolering, Waterbeheersing, Nutsbedrijven(WDR), Verkeer, Vervoer, Openbare Verlichting, Sociale Zaken, Participatie, Arbeidsmarktbeleid (ISD) en verantwoordelijk voor het Kunst-, Cultuur- en Welstandsbeleid in de gemeente Tynaarlo.

Harm Assies is bestuurslid van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG).

In de periode 2006 - 2010 had wethouder Harm Assies in zijn portefeuille: Milieu, landbouw, water, groen, verkeer, cultuur, werk en inkomen. 
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Harm Assies, Voorzitter, GroenLinks Drenthe, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Trudy Baggerman

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5

Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2013 wordt Trudy Baggerman vervangen door Nina Hofstra.

Mevr. I. Been

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2015 (5 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Herman Beerda

Functie: StatenlidPolitiek: PvdA

Dhr. Henk Berends

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2013Uit dienst sinds: april 2018 (4 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Berends (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, Sociale zaken, Welzijn, Schuldhulpverlening, Volksgezondheid, Zorg, Jeugdzorg (incl. decentralisaties) en Sport.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Henk Berends (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing (excl. BWT), Regiovisiebeleid, Economische Ontwikkeling en Komplan Ontwikkelingen, Accommodatiebeleid en Gebouwenbeheer en verantwoordelijk voor het Lokaal Onderwijs in de gemeente Tynaarlo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Henk Berends aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2018).
        
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft PvdA-lijsttrekker Henk Berends 1.162 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2005 - 2012Dhr. Henk Berends, Raadslid, CDA Lochem, gemeente Lochem

Dhr. H. Bolhuis

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA TynaarloIn dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: maart 2010 (4 jaar, 1 dagen in dienst geweest)

Dhr. Hemmo Jan Bolhuis

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: maart 2014

Mevr. Gerry Bomhof-Ruijs

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA Tynaarlo
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: maart 2006Uit dienst sinds: oktober 2012 (6 jaar, 7 maanden in dienst geweest)