Overheid in Drenthe

Zoekresultaten voor Henk Kosters

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Henk Kosters

Gemeente: NoordenveldFunctie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Noordenveld
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplannen, Bouwvergunningen, Gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, Ontwikkelbedrijf, Omgevingswet, Economische Zaken*(excl. arbeidsmarktbeleid, recreatie en toerisme), Landelijk gebied, Landbouw, Landschap en Natuur, Water en Bodem, IVN, Glasvezel/Breedband, Regio Groningen Assen, Agenda Landelijk Gebied, Centrumontwikkeling Roden en Norgerduinen.

Henk Kosters is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen, Monumenten, Regiovisie, Landbouw, Gemeentelijke eigendommen, Afvalverwijdering en verwerking, Gemeentelijk milieubeleid en -beheer, Milieuvergunningen en meldingen, Water, Bodem, Landschapsbeleidsplan, Natuur en Economische zaken (excl. arbeidsmarktbeleid).

Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen, Handhaving Bouwvergunningen, Monumenten, Herinrichting Roden-Norg, Herinrichting Peize, Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), Regiovisie (Regiopark / Economie), Landbouw, Gemeentelijke eigendommen (beheer / onderhoud / strategie), Afvalverwijdering en verwerking, Riolering en waterzuivering, Gemeentelijk milieubeleid en -beheer, Milieuvergunningen en meldingen, Water, Bodem, Landschapsbeleidsplan, Natuurontwikkeling, Vereniging voor natuur- en milieueducatie (IVN) en Handhaving milieu.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Henk Kosters benoemd tot Drents Politiek Talent van het jaar.