Gemeente Aa en Hunze (Drenthe)

Contact gemeente Aa en Hunze

Spiekersteeg 1, 9461 BH GIETEN (Postbus 93, 9460 AB GIETEN)

Tel: 140592
Email: gemeente@aaenhunze.nl
Website: http://www.aaenhunze.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Aa en Hunze, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Aa en Hunze. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Aa en Hunze die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Aa en Hunze).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Aa en Hunze? Neem dan een kijkje op TipAaenHunze.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Aa en Hunze. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Aa en Hunze

Oppervlakte: 27.890 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 25.853
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 25.853
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 25.717
Bevolkingsaantal CBS 2022: 27.887
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 25.399
Aantal burgers augustus 2020: 25.393
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 25.386
bewonersaantal mei 2018: 25.319
Aantal inwoners januari 2017: 25.286
Aantal inwoners maart 2016: 25.242
Aantal inwoners december 2015: 25.241
Aantal inwoners maart 2015: 25.206
Aantal inwoners mei 2014: 25.290
januari 2014: 25.333
november 2013: 25.359
1 augustus 2013: 25.432
mei 2013: 25.470
2012: 25.772
Aantal inwoners jan 2010: 25.563
Aantal inwoners jan 2009: 25.675
Bevolking jan 2008: 25.598
Inwonersaantal 2007: 25.563
Inwonersaantal 2006: 25.507
Inwonersaantal 2005: 25.329
Inwonersaantal 2004: 25.218
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Aa en Hunze? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland