Gemeente Borger-Odoorn (Drenthe)

Contact gemeente Borger-Odoorn

Hoofdstraat 50, 7875 AD EXLOO (Postbus 3, 7875 ZG EXLOO)

Tel: 140591
Email: gemeente@borger-odoorn.nl
Website: http://www.borger-odoorn.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Borger-Odoorn, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Borger-Odoorn. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Borger-Odoorn die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Borger-Odoorn).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Borger-Odoorn? Neem dan een kijkje op TipBorger-Odoorn.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Borger-Odoorn. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Borger-Odoorn

Oppervlakte: 27.789 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 26.014
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 26.014
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 25.908
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 25.681
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 25.598
Aantal burgers augustus 2020: 25.554
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 25.359
bewonersaantal mei 2018: 25.309
Aantal inwoners januari 2017: 25.355
Aantal inwoners maart 2016: 25.390
Aantal inwoners december 2015: 25.369
Aantal inwoners maart 2015: 25.479
Aantal inwoners mei 2014: 25.632
januari 2014: 25.633
november 2013: 25.619
1 augustus 2013: 25.598
mei 2013: 25.590
2012: 25.951
Aantal inwoners jan 2010: 26.072
Aantal inwoners jan 2009: 26.151
Bevolking jan 2008: 26.201
Inwonersaantal 2007: 26.297
Inwonersaantal 2006: 26.303
Inwonersaantal 2005: 26.327
Inwonersaantal 2004: 26.360
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Borger-Odoorn? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland