Gemeente De Wolden (Drenthe)

Contact gemeente De Wolden

Raadhuisstraat 2, 7921 GD ZUIDWOLDE DR (Postbus 20, 7920 AA ZUIDWOLDE DR)

Tel: 140528
Email: gemeente@dewolden.nl
Website: http://www.dewolden.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente De Wolden, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente De Wolden. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in De Wolden die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van De Wolden).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente De Wolden? Neem dan een kijkje op TipDeWolden.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in De Wolden. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken De Wolden

Oppervlakte: 22.635 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 24.582
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 24.582
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 24.595
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 24.511
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 24.374
Aantal burgers augustus 2020: 24.357
Aantal inwoners jan. 2019: 24.110
bewonersaantal mei 2018: 24.031
Aantal inwoners januari 2017: 23.744
Aantal inwoners maart 2016: 23.703
Aantal inwoners december 2015: 23.729
Aantal inwoners maart 2015: 23.657
Aantal inwoners mei 2014: 23.611
januari 2014: 23.592
november 2013: 23.588
1 augustus 2013: 23.648
mei 2013: 23.700
2012: 23.606
Aantal inwoners jan 2010: 23.576
Aantal inwoners jan 2009: 23.544
Bevolking jan 2008: 23.554
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor De Wolden? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland