Gemeente Hoogeveen (Drenthe)

Contact gemeente Hoogeveen

Raadhuisplein 24, 7901 BW HOOGEVEEN (Postbus 20000, 7900 PA HOOGEVEEN)

Tel: 140528
Email: info@hoogeveen.nl
Website: https://www.tip-hoogeveen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hoogeveen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hoogeveen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hoogeveen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hoogeveen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hoogeveen? Neem dan een kijkje op TipHoogeveen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hoogeveen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hoogeveen

Oppervlakte: 12.925 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 56.581
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 56.581
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 56.441
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 55.857
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 55.603
Aantal burgers augustus 2020: 55.566
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 55.678
bewonersaantal mei 2018: 55.647
Aantal inwoners januari 2017: 55.311
Aantal inwoners maart 2016: 55.287
Aantal inwoners december 2015: 55.224
Aantal inwoners maart 2015: 54.943
Aantal inwoners mei 2014: 54.733
januari 2014: 54.680
november 2013: 54.654
augustus 2013: 54.695
mei 2013: 54.764
2012: 54.839
Aantal inwoners jan 2010: 54.805
Aantal inwoners jan 2009: 54.652
Bevolking jan 2008: 54.468
Inwonersaantal 2007: 54.383
Inwonersaantal 2006: 54.150
Inwonersaantal 2005: 53.886
Inwonersaantal 2004: 53.663
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hoogeveen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland