Gemeente Meppel (Drenthe)

Contact gemeente Meppel

Grote Oever 26, 7941 BJ MEPPEL (Postbus 501, 7940 AM MEPPEL)

Tel: 0522-850500
Email: info@meppel.nl
Website: http://www.meppel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Meppel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Meppel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Meppel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Meppel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Meppel? Neem dan een kijkje op TipMeppel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Meppel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Meppel

Oppervlakte: 5.703 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 35.814
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 35.814
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 35.473
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 34.761
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 34.386
Aantal burgers augustus 2020: 34.125
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.573
bewonersaantal mei 2018: 33.571
Aantal inwoners januari 2017: 33.025
Aantal inwoners maart 2016: 32.824
Aantal inwoners december 2015: 32.791
Aantal inwoners maart 2015: 32.814
Aantal inwoners mei 2014: 32.860
januari 2014: 32.875
november 2013: 32.864
augustus 2013: 32.894
mei 2013: 32.881
2012: 32.525
Aantal inwoners jan 2010: 32.378
Aantal inwoners jan 2009: 32.026
Bevolking jan 2008: 31.536
Inwonersaantal 2007: 31.087
Inwonersaantal 2006: 30.539
Inwonersaantal 2005: 30.397
Inwonersaantal 2004: 30.651
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Meppel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland