Gemeente Midden-Drenthe (Drenthe)

Contact gemeente Midden-Drenthe

Raadhuisplein 1, 9411 NB BEILEN (Postbus 24, 9410 AA BEILEN)

Tel: 0593-539222
Email: gemeente@middendrenthe.nl
Website: http://www.middendrenthe.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Midden-Drenthe, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Midden-Drenthe. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Midden-Drenthe die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Midden-Drenthe).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Midden-Drenthe? Neem dan een kijkje op TipMiddenDrenthe.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Midden-Drenthe. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Midden-Drenthe

Oppervlakte: 34.587 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 34.093
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 34.093
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 33.987
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 33.689
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 33.381
Aantal burgers augustus 2020: 33.280
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.179
bewonersaantal mei 2018: 33.141
Aantal inwoners januari 2017: 33.399
Aantal inwoners maart 2016: 33.467
Aantal inwoners december 2015: 33.449
Aantal inwoners maart 2015: 33.280
Aantal inwoners mei 2014: 33.313
januari 2014: 33.368
november 2013: 33.378
augustus 2013: 33.397
mei 2013: 33.421
2012: 33.566
Aantal inwoners jan 2010: 33.560
Aantal inwoners jan 2009: 33.560
Bevolking jan 2008: 33.587
Inwonersaantal 2007: 33.545
Inwonersaantal 2006: 33.282
Inwonersaantal 2005: 32.984
Inwonersaantal 2004: 32.806
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Midden-Drenthe? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland