Gemeente Noordenveld (Drenthe)

Contact gemeente Noordenveld

Raadhuisstraat 1, 9301 AA RODEN (Postbus 109, 9300 AC RODEN)

Tel: 050-5027222
Email: postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: http://www.gemeentenoordenveld.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Noordenveld, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Noordenveld. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Noordenveld die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Noordenveld).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Noordenveld? Neem dan een kijkje op TipNoordenveld.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Noordenveld. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Noordenveld

Oppervlakte: 20.529 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 31.674
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 31.674
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 31.597
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 31.238
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 31.214
Aantal burgers augustus 2020: 31.270
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 31.270
bewonersaantal mei 2018: 31.353
Aantal inwoners januari 2017: 32.981
Aantal inwoners maart 2016: 31.092
Aantal inwoners december 2015: 31.043
Aantal inwoners maart 2015: 31.132
Aantal inwoners mei 2014: 31.138
januari 2014: 31.110
november 2013: 31.085
augustus 2013: 31.102
mei 2013: 31.068
2012: 30.751
Aantal inwoners jan 2010: 30.808
Aantal inwoners jan 2009: 31.075
Bevolking jan 2008: 31.253
Inwonersaantal 2007: 31.439
Inwonersaantal 2006: 31.573
Inwonersaantal 2005: 31.712
Inwonersaantal 2004: 32.129
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Noordenveld? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland