Gemeente Tynaarlo (Drenthe)

Contact gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1, 9481 AW VRIES (Postbus 5, 9480 AA VRIES)

Tel: 0592-266662
Email: info@tynaarlo.nl
Website: http://www.tynaarlo.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Tynaarlo, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Tynaarlo. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Tynaarlo die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Tynaarlo).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Tynaarlo? Neem dan een kijkje op TipTynaarlo.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Tynaarlo. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Tynaarlo

Oppervlakte: 14.770 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 34.730
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 34.730
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 34.624
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 34.221
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 33.978
Aantal burgers augustus 2020: 33.842
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.695
bewonersaantal mei 2018: 33.532
Aantal inwoners januari 2017: 33.280
Aantal inwoners maart 2016: 32.920
Aantal inwoners december 2015: 32.796
Aantal inwoners maart 2015: 32.548
Aantal inwoners mei 2014: 32.543
januari 2014: 32.506
november 2013: 32.502
augustus 2013: 32.525
mei 2013: 32.467
2012: 32.438
Aantal inwoners jan 2010: 32.408
Aantal inwoners jan 2009: 32.236
Bevolking jan 2008: 31.974
Inwonersaantal 2007: 31.731
Inwonersaantal 2006: 31.977
Inwonersaantal 2005: 32.301
Inwonersaantal 2004: 32.203
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Drenthe

Statistieken Drenthe

Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Tynaarlo? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland